Bestelling plaatsen

  • Een omschrijving van de bestelling
  • Ondergetekende verklaart geheel bekend te zijn en akkoord te gaan met alle bepalingen, bedingen en voorwaarden van de Algemene voorwaarden, zoals die via de link is opgenomen. Deze overeenkomst wordt van kracht zodra KING Software dit bovenstaande formulier, volledig en correct ingevuld, heeft ontvangen, ten bewijze waarvan KING Software aan ondergetekende een schriftelijke bevestiging zal toezenden met daarbij de vereiste inloggegevens.

    Door op de knop 'bestellen' te drukken wordt de bestelling definitief gemaakt.