Financiële software

Ervaar het gemak door je administratie te automatiseren. Profiteer van de automatische bankkoppeling, snel betalingen voldoen en e-facturen versturen, inkoop- en verkoopfacturen automatisch verwerken en optimaal samenwerken met je accountant. Zo houd je tijd over voor belangrijkere zaken, ondernemen.

Incasso software

Transitorische posten

Ontvang je wel eens een factuur die betrekking heeft op meerdere maanden of jaren? Denk aan abonnementsgelden of verzekeringspremies, waarvan de facturen aan het begin van het jaar worden ontvangen.

Met transitorische posten verdeel je je opbrengsten over de maanden of jaren waar ze betrekking op hebben. Hierdoor heb je per gewenste periode (maand of jaar) een financieel overzicht die de waarheid weerspiegelt. De factuur van een verzekeringspremie heeft immers betrekking op het hele jaar en niet alleen op de maand waarin de factuur wordt ontvangen!

G-rekening

De module G-Rekening vereenvoudigt het administratieve proces rond het inlenen van personeel. In verband met de ketenaansprakelijkheidsregeling is het namelijk belangrijk dat je het risico van aansprakelijkheid voor sociale lasten zoveel mogelijk reduceert. Deze module ondersteunt op effectieve wijze het boeken van de facturen die hiermee samenhangen in je administratie. Het grote voordeel is dat je deze facturen nooit meer handmatig hoeft te boeken.

KING Software l Accountancy software
Herkennen en boeken

Activa register

Elke onderneming investeert in auto’s, (kantoor)inventaris en gebouwen. En op investeringen kan worden afgeschreven. Afschrijvingen kunnen met het activa register efficiënter en overzichtelijker beheerd worden.

Bij het inboeken van een factuur die betrekking heeft op een investering, krijg je direct een signaal of deze moet worden opgenomen in het activaregister. Je bepaalt zelf hoe je wilt afschrijven, bijvoorbeeld met een vast bedrag of variabel. Wil je dit tussentijds aanpassen? Dat kan! In het activaregister heb je altijd een actueel overzicht van onder andere je investeringen, de oorspronkelijke aanschafwaarde, de huidige (boek)waarde, de looptijd en de restwaarde.

En hoe zit het dan met je administratie vraag je je af? Het online activaregister boekt automatisch de afschrijving door in je administratie!

Financiële administratie

Financiële administratie. Iets waar iedere ondernemer mee te maken heeft, maar zo min mogelijk tijd aan wil besteden. Dat is logisch, want je wilt je richten op de groei van je onderneming. Maar om die groei te bereiken, heb je inzicht in je financiën nodig. Daarom beschik je met KING Finance altijd over actuele cijfers en kun je real-time samenwerken met je accountant. Dat is wel heel makkelijk!

Met minimale boekhoudkennis, kun je met KING Finance een complete financiële boekhouding voeren. Dit is inclusief een debiteuren-, crediteuren-, aantallen- en grootboekadministratie. Cijfers uit voorgaande jaren zijn met behulp van het grafisch dashboard gemakkelijk te vergelijken, zodat je precies weet waar je staat met je onderneming.

KING Software l Accountancy software
Bankkoppeling

Vernummeren

Een nieuwe indeling van je debiteurennummers maken, grootboekrekeningnummers vervangen, samenvoegen van grootboekrekeningnummers? Dit kun je snel en eenvoudig bewerkstelligen per administratie met de functionaliteit vernummeren. Met deze functionaliteit kun je onder andere de volgende gegevens vernummeren: Artikelgroep, betalingsconditie, crediteur, debiteur, grootboek, verslaglegging, kdr/kostendrager, kpl/kostenplaats, opdrachtwijze, verkoper (medewerker) en verzendwijze.

Budgetten

De functionaliteit budgetten helpt je om een optimaal inzicht te krijgen in de verwachte uitgaven en inkomsten ten opzichte van de werkelijke uitgaven en inkomsten. Vooraf stel je een budget in op basis van grootboekrekeningen (en optioneel kostenplaats en kostendrager). Je kunt het budget aanmaken aan de hand van een voorgaand budget of voorgaande cijfers. Wil je het budget tussentijds bijstellen? Dat kan! Door middel van visuele rapportages zie je direct of je binnen je budget blijft en wat de afwijking is tussen het budget en de werkelijkheid.

Met budgetten is het ook mogelijk om op basis van werkelijke cijfers uit het verleden een progressieve of een degressieve prognose op te stellen. Dit is handig omdat je dan bijvoorbeeld in een aantrekkende markt precies weet waar je aan toe bent. Denk hierbij ook aan het in kaart brengen van je worst-case-scenario en best-case-scenario.

KING Software l Accountancy software
Samenwerkingsplatform l Bjorn Lunden

BTW

Met de functionaliteit btw kun je de aangifte via SBR naar de Belastingdienst versturen. De btw wordt automatisch berekend en na één druk op de knop verzonden naar de Belastingdienst. Je kunt tevens automatisch een openstaande post aanmaken voor het betalen of ontvangen van de aangifte. Van elke aangifte wordt bovendien een zogenaamd verantwoordingsdocument bijgehouden en opgeslagen in iMUIS Online. Dit document bestaat uit een audit trail van alle stappen en personen die betrokken zijn geweest bij de betreffende aangifte.

En je boekhouding? Die is meteen bijgewerkt!

Een extra tool (die voornamelijk wordt gebruikt door accountants) is de btw rondrekening. Dit is de ideale controle tool om btw bedragen en grondslagen in de administratie te controleren met de ingediende aangifte. Verschillen worden direct zichtbaar. Dit is ontzettend belangrijk omdat je bij verschillen nog correcties kunt doorvoeren.

Vreemde valuta

Je bepaalt zelf of je wilt werken met dagkoersen of vaste koersen. De voorkeursvaluta leg je vast per leverancier en klant. Ook is het mogelijk om per product een prijs in valuta vast te leggen. De voorkeursvaluta kun je eventueel aanpassen bij je inkoop- en verkooporders. Ook kun je gemakkelijk de openstaande posten van debiteuren en crediteuren maar ook het grootboek herwaarderen.

Bij het boeken van betalingen in het boekingsprogramma of bankafschriften inlezen wordt er (eventueel) automatisch een koers winst of verlies geboekt. Internationaal zaken doen wordt met Vreemde valuta een stuk eenvoudiger door te werken met vreemde valuta!

KING Software l Accountancy software

Rekening courant

Met de functionaliteit rekening courant koppel je een grootboekrekening in de privéadministratie aan een grootboekrekening in de BV. Alles wat je dan voorschiet aan de BV, verloopt dan via de grootboekrekening ‘rekening-courant’. Het voordeel hiervan is dat je dit niet meer handmatig hoeft te boeken en dat de mutaties op de rekening altijd op elkaar aansluiten. Erg makkelijk dus!

Onkostendeclaraties

Medewerkers van een onderneming maken soms kosten die eigenlijk voor rekening van de werkgever zijn. Denk bijvoorbeeld aan parkeergeld, benzinekosten of lunches. Als medewerkers geabonneerd zijn op de module onkostendeclaraties, kunnen zij deze kosten op een eenvoudige manier bij de werkgever declareren. Na het indienen van de onkosten, krijgen de medewerkers een bevestiging van de ingediende declaratie per e-mail.

Bonnen en facturen zijn direct te koppelen aan de declaratie. Dit is handig als de werkgever deze wilt inzien of betalen. De werknemer krijgt de declaratie altijd ter bevestiging ge-e-maild. Ingediende declaraties worden automatisch geboekt in de financiële administratie.

KING Software l Accountancy software
KING | Wat is een webinar?

Kasboek

Weet je weinig van boekhouden? Of hou je nu je kas bij in Excel? Met de functionaliteit Kasboek kun je op een eenvoudige manier je kasbonnen invoeren in je administratie. Ontvangsten en uitgaven voer je gemakkelijk in door omschrijvingen, grootboekrekeningen zijn dus niet noodzakelijk. Als je geld ontvangt, druk je snel een kwitantie af. En is je saldo negatief? Dan krijg je automatisch een seintje! Dit is natuurlijk allemaal gekoppeld aan je boekhouding.

BTW aangifte Fiscale eenheid

De btw-aangifte van meerdere administraties kunnen vanuit één administratie, de moederadministratie, worden gedaan. Wat je hiervoor moet doen? Alleen maar de administraties aan het hoofd van de fiscale eenheid koppelen. Bij het boeken van de openstaande post voor het betalen van de btw, kun je hier aangeven in welke administratie deze factuur moet worden geboekt. Via de rekening-courantboekingen worden deze dan verdeeld over de administraties die onderdeel zijn van de fiscale eenheid.

KING Software l Accountancy software
Medior DevOps

Werkkostenregeling

De verschillende onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers, leg je vast in de administratie. In de desbetreffende boekingsregels is een werkkostendossiercode ingevoerd. De functionaliteit werkkostenregeling geeft je direct inzicht hoeveel je (nog) kunt besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers!

Benieuwd hoe Bjorn Lunden jou verder kan helpen?