Privacyverklaring KING Software

In het kader van onze activiteiten kunnen wij, KING Software (de handelsnaam van Multi User Informatie
Systemen B.V. en Quadrant Automatisering B.V
), persoonsgegevens verwerken die jou betreffen. Wij hebben deze gegevens van je gekregen, of van het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Deze privacyverklaring gaat alleen over de verwerking van persoonsgegevens waarvoor KING Software de verwerkingsverantwoordelijke is. Die verwerking vindt altijd plaats in overeenstemming met deze verklaring.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken in twee gevallen persoonsgegevens.

Ben je een potentiële klant die contactgegevens achterlaat op onze website? Dan verwerken wij de volgende gegevens over jou:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Naam en type van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent.


Tevens verzamelen wij gegevens over je besturingssysteem, je gebruik van de internetbrowser en je IP-adres.

Indien je een bestaande klant bent of het bedrijf waarvoor je werkzaam bent is klant bij ons, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • De naam van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent.

Doel en grond van de verwerking

Indien je een potentiële klant bent, verwerken wij je persoonsgegevens om je de informatie te verstrekken die je bij ons hebt aangevraagd, alsmede om te analyseren welke pagina’s van onze site je bezoekt en waar je interesse ligt. Aan de hand daarvan kunnen wij gepersonaliseerde, relevante informatie over KING Software aan je verstrekken.

Indien je klant van ons bent (of je bedrijf klant is), verwerken wij je persoonsgegevens om je informatie te verstrekken over het door jou aangeschafte product of de door jou aangeschafte dienst, alsmede om onze facturen te kunnen verzenden en incasseren. Als je daartoe toestemming hebt gegeven, kunnen we je contactgegevens ook gebruiken voor het versturen van commerciële uitingen.

Onze verwerking van persoonsgegevens vindt aldus plaats om onze overeenkomsten met je uit te voeren, alsmede met het oog op ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien je nalaat de gevraagde gegevens te verstrekken, kunnen wij je niet of minder goed van dienst zijn.

Verstrekking aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken. Om je op gepaste wijze te kunnen benaderen en de bovengenoemde doelen van onze gegevensverwerking te bewerkstelligen, maken wij gebruik van de diensten van enkele derden. Dit zijn diensten op het gebied van gepersonaliseerde marketing automation. Sommige van de derden waaraan wij gegevens verstrekken zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie. De waarborgen die deze landen bieden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, kunnen beperkter zijn dan in de Europese Unie. Onder meer door het maken van contractuele afspraken waarborgen wij dat jouw persoonsgegevens niettemin zo goed mogelijk beschermd worden.

Bewaartermijn

We zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien je geen klant bent, zullen je gegevens niet langer dan drie jaar na verkrijging worden bewaard. Indien je bedrijf wel klant bij ons is, of klant is geweest, zullen wij jouw gegevens in ieder geval één jaar na beëindiging van de klantrelatie verwijderen.

Rechten

Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over je verwerken, heb je het recht om bij ons een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over je verwerken. Indien je constateert dat persoonsgegevens die wij over je verwerken onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kun je ons verzoeken die gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens en het recht om ons te verzoeken de verwerking daarvan te beperken. Tot slot kun je een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@kingsoftware.nl, per telefoon op 088-0335300 of per post via Watermanweg 34, 3067 GG, Rotterdam of via De Trompet 2880, 1967 DD, Heemskerk.