Privacyverklaring Bjorn Lunden

In het kader van onze activiteiten kunnen wij, Bjorn Lunden, persoonsgegevens verwerken die u betreffen. Wij hebben deze gegevens van u gekregen, of van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent. Deze privacyverklaring gaat alleen over verwerkingen waarvoor Bjorn Lunden de verwerkingsverantwoordelijke is en waarbij persoonsgegevens van websitebezoekers en klanten, en van hun medewerkers, worden verwerkt.

Lees hier de privacyverklaring van Bjorn Lunden.